Ajuts per a la realització de projecte d’aprenentatge servei

Te com a finalitat promoure i consolidar experiències d’aprenentatge servei. És a dir, projectes que combinen processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en els quals els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb objectius de millorar-lo.